Åsunden Runt

Åsunden Runt


Under mottot Rör dig för livet - Besegra cancern har 2020 års upplaga av Åsunden Runt avverkats. P.g.a. Coronapandemin så blev arrangemanget lite annorlunda för att passa FHM:s rekommendationer och regelverk. Syftet med Åsunder Runt är dock alltid detsamma. Samla in pengar för att stödja cancerforskningen.


Tack till alla er som på detta sätt stödjer denna forskning genom ert bidrag till  Lions Cancerfond Väst.

Ett speciellt tack till NUAB, UT och Ulricehamns Sparbank som genom att sponsra Åsunden Runt bidragit till detta arrangemang.Kontakt:LIONS CLUB ULRICEHAMN
Tel: 070 257 25 84 E-mail: peter.claesson@kallebacka.se

 

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn