Lucia 2020

Lions Club Ulricehamn


Ulricehamnsbygdens Lucia 2020

2020-06-05 Luciamöte på Källebacka

Innan fiskalsåret 2019-2020 lagts till handlingarna träffades nedanstående gäng för att stämma av inför årets Luciaarrangemang. I skrivande stund är det en hel del oklarheter kring detta arrangemang p.g.a. den rådande Corono-pandemin. Det gäller dock att vara lika bra förberedda som tidigare då resriktionerna kring pandemin släpps. 

Som framgår av bilden så håller vi lionsmedlemmar den sociala distanseringen mellan varandra enligt gällande regelverk.  

Däremot så håller vi aldrig humanitär distansering mot våra medmänniskor som är i behov av hjälp.

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn