Lucia 2020

Ulricehamnsbygdens Lucia 2020

2020-12-11 Ulricehamnsbygdens luciatrupp i kyrkan

Årets arrangemang av Ulricehamnsbygdens Lucia blev minst sagt annorlunda.
Coronapandemin med tillhörande restriktioner har satt sina djupa spår i verksamheten.
Såväl när det gäller framträdande som planering.

Luciageneral Claes Panzerhielm med tillhörande medlemmar i luciagruppen (Timo, Ingvar och Tommy) har fått göra flera omplaneringar för att hålla traditionen igång.

Kring Luciahelgen brukar det råda bråda dagar för alla inblandade parter. Ex. den 12:e är normalt sett den mest intensiva. Av c:a 20 framträdanden den dagen blev det i år inte något. Årets enda framträdandet var i Ulricehamns kyrka. I denna kyrka brukar det normalt vara 2 framträdanden onsdagen för luciadagen tillsammans med kören Occapella. I år blev det inte så men vi får vara tacksamma över att kunna hålla luciatraditionen igång. Tack alla inblandade för detta. Inte minst UT som på ett proffsigt sätt medverkade till att göra live-sändningen på webben till en upplevelse. Den sändningen ligger i skrivande stund på deras App några dagar framöver. Tag tillfället i akt att lyssna.

Besök gärna vår Facebook-sida för att se mer av lucitruppen. Länken dit finns på startsidan.

Årets luciatrupp fr.v. Linnea Nygren,Ulricehamn -Tindra Trässwall,Gällstad - Johanna Hansson, Blidsberg - Madeleine Hansson,Blidsberg och Hilda Steinstö,Blidsberg

Genomgång med sångcoachen Samuel Henning inför framträdandet i kyrkan

Luciageneralen Claes Panzerhielm tackar luciatruppen för deltagandet i Ulricehamnsbygdens Lucia och för ett fantastiskt fint framträdande i kyrkan. Vice Luciageneral Timo Stävenborg finns vid hans sida för att ta över som huvudansvarig nästa år i egenskap av Luciageneral.

2020-12-04 Lucialottningen

Det blev Johanna Hansson som får bära luciakronan i år. Grattis Johanna!!


Tyvärr så har Corona-pandemin förändrat mycket av vårt lucia-arrangemang.

Även informationen från hemsidan har lyst med sin frånvaro. Rådande restriktioner gör att minimalt antal personer samlas vid varje tillfälle. Förhoppningsvis kommer en sammanställningen senare där diverse bilder och annat kan summeras och sammanställas här på hemsidan.

2020-10-05 Uppstartsmöte med luciatruppen

Denna måndag skedde upptaktsmötet inför årets luciaarrangemang. Förutom luciakandidaterna
fanns sångcoachen Samuel Henning på plats tillsammans med luciageneralen Clas Panzerhielm och vice dito Timo Stävenborg.

En presentation av luciakandidaterna kommer inom kort.

2020-10-01 Möte med Ulricehamns Tidning

Torsdagen 1:e Oktober träffades fyra medlemmar från Lions för att lägga upp
riktlinjerna inför årets Lucia tillsammans med representanter från UT.
Covid-19 har ju i princip präglat alla pågående aktiviteter runt om i landet.
Årets luciaarrangemang är en av de som kommer att påverkas av detta.
Mycket tankearbete har därför lagts ned för att arrangemanget ska bli lika fint och
uppskattat som tidigare år. Många pusselbitar måste falla på plats
Lions Luciageneral Claes Panzerhielm har jobbat hårt tillsammans med sin kommitté
för att detta ska bli så bra som möjligt. När man sedan ser vilka deltagare som ingår
i årets luciatrupp så finns det all anledning att se mycket positivt på årets lucia-arrangemang.
Deltagarna kommer att presenteras inom kort. Såväl i UT som via Lions media.

Bilden nedan visar optimistiska mötesdeltagare signerat av luciageneralen Claes Panzerhiem, vice luciageneral Timo Stävenborg och bokningsansvarige Ingvar Gustafsson från Lions. UT representeras av försäljningsansvarige Philip Forsman och chefredaktören Kajsa Kettil.

2020-06-05 Luciamöte på Källebacka

Innan fiskalsåret 2019-2020 lagts till handlingarna träffades nedanstående gäng för att stämma av inför årets Luciaarrangemang. I skrivande stund är det en hel del oklarheter kring detta arrangemang p.g.a. den rådande Corono-pandemin. Det gäller dock att vara lika bra förberedda som tidigare då resriktionerna kring pandemin släpps. 

Som framgår av bilden så håller vi lionsmedlemmar den sociala distanseringen mellan varandra enligt gällande regelverk.  

Däremot så håller vi aldrig humanitär distansering mot våra medmänniskor som är i behov av hjälp.

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn