Lucia 2021

Ulricehamnsbygdens Lucia 2021


Nedan följer en presentation av årets Luciatrupp i samband med generalrepetionen i Ulricehamns församlingsgård 2021-11-29


Lucia Sannna Wiik, Ulricehamn

Tärna Agnes Waldner, Ulricehamn

Tärna Alice Tafjord, Ulricehamn

Tärna Ellen Olsén, Ulricehamn

Tärna Seline Owens, Ulricehamn

Tärna Stina Hjalmarsson, Ulricehamn

Tärna TindraTräsvall, Gällstad

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn