LP summerar


Lions President 2022-2023  Anders Gyllenbåga summerar


- Detta är nu tredje gången jag blir president för vår klubb. Stort ansvar men jag gör det gärna. Kamratskapet mellan oss medlemmar är för mig det viktigaste. Utan glädje kan man inte glädja andra.
Omvärlden oroar oss svenskar alltmer. Krig och fasor.Hunger och förtryck. Inte undra på att många många människor flyr till ett som de hoppas säkrare och tryggare land.
Jag tycker att det är viktigt att vi i Lions står uppför det ansvaret, och den tilltro till vårt land som de allra
flesta flyktingar har.


Lions som organisation går tyvärr kräftgång. Fler och fler medlemmar slutar. Även i vår klubb. Vår medlemskommitte har dock gjort ett stort arbete under året. Flera nya medlemmar har tillkommit. Med stor entusiasm och fint arbete. Våra aktiviteter har varit lyckade. Trots dåligt väder på cykelsöndagen kunde 40000 kr delas ut till Lions Cancerfonden Väst. Det blev succé för julklappspaketen. Även Lucia blev en fin aktivitet i år. Inbringade mycket pengar för oss att dela ut.
Humanfonden har vi fått lägga ner tills vidare. Konjunkturen tillåter inte företagen denna generositet.


Vår programkommitté har erbjudit intressanta program vid varje klubbmöte.
Ledarhundar, boule,musik och sång och även vin- och whiskyprovning.
Att vara Lion-president är lättsamt, när man är omgiven av kompetenta, trygga och kunniga vänner.
Jag överlämnar klubban med glädje till nästa års president: Jonas Yngström.


Ulricehamn den 21/6 2023 Anders Gyllenbåga -


Ett stort och varmt tack till Anders för ett fint genomfört ledarskap under det gångna verksamhetsåret!
Lions President 2021-2022 Crister Kjellén summerar


Hej på Er bröder !


Som avgående president, har det blivit en tradition, att vederbörande ska göra en sammanfattning
av det gångna fiskalsåret. Trots påstötningar från vår webbredaktör, har undertecknad skjutit
på detta gång efter gång, med resultatet att det kanske är i senaste laget.


Snart står ett nytt spännande, och förhoppningsvis givande fiskalsår framför oss.

Restriktionerna pga. pandemin låg ju fortfarande kvar i början av året, vilket föranledde oss
att ställa in våra första fysiska möten. Med teknikens hjälp kunde vi ändå genomföra
våra uppgifter med gott resultat, trots att vi inte kunde träffas fysiskt.

En stor insats krävdes av oss i vårt hjälparbete, i samband med Rysslands invasion av Ukraina.
Genom att vi snabbt och effektivt kunde mobilisera våra insatser, nådde vi de första veckorna
ett insamlingsresultat som överskred alla förväntningar.
Troligtvis kommer vi även för en lång tid framöver, att vara aktiva med hjälpinsatser pga. konflikten.


Under året har vi tråkigt nog tappat några medlemmar, men glädjande är att vi har tagit in
3 nya i klubben till vår gemenskap. Huruvida deras inträde har påverkat snittåldern.
ber jag att få återkomma till. Min övertygelse är dock att medlemsantalet kommer så sakta in
i en positiv trend, tack vare den nya rekryteringsmodell som lion Clas lägger ner ett stort arbete på.


Som vanligt har våra klubbmöten, kryddats med intressanta program.
Exempelvis Leif Reinholdssons föredrag om satsningen och omdaningen på Åsundsholms golfklubb.
Även besöket och rundvandringen på Väveriet var mycket intressant, för att nämna några programpunkter.


Ett annorlunda möte under året, eller snarare en annorlunda mötesplats, var nog ändå då vi flyttade
ut vårat klubbmöte på landsbygden och i Blidsberg. Skönt att det mötet gick att genomföra och att det hela löste sig med lokal och transport, trots dom problem vi stod inför.
Skulle någon utav er träffa en Blidsbergsbo, som påstår att Blidsberg är större än Dalum,
så håll bara med, allt för att undvika onödiga diskussioner....


Denna lilla sammanfattning är nu bara en del av vad som hände under det gångna året.
Säkert är det något mer som borde tagits upp, som man både har glömt och förträngt,
och som man med säkerhet kommer på senare

.
Till sist vill jag tacka alla för det stöd och fina kamratskap som jag åtnjutit under mitt presidentskap.
Jag önskar också broder Anders ett stort lycka till, som med van hand nu tar över klubban.

Själv ser jag med tillförsikt fram emot LEO-golfen i september. Kommer förhoppningsvis bättre
förberedd än någonsin tidigare. Golfrundorna i år har till dags dato blivit hela 3 st.
Med bra prioritering bör det bli åtminstone ett par till.
Personligen ser jag att den mentala biten i detta spel, är nog den viktigaste.
Det är något jag har lagt ner mycket tid på, och tusan vet om inte det räcker i detta golfgäng....


Ha nu en fortsatt trevlig sommar allihop
Vi hörs !

Hälsningar Crister


Vi tackar Crister för en mycket fin insats under det gångna fiskalsåret. Tack vare presidenter som Crister utvecklas Lions Ulricehamn i en mycket positiv riktning. Gott kamratskap och goda humanitära insatser är ett signum för oss i klubben. Tack än en gång Crister för din del i detta.

Lions President 2020-2021 Richard Hallifax summerar


Fiskalsåret 2020-2021
En kort sammanfattning från Lions Club Ulricehamns President.
Året har varit en annorlunda period i LC Ulricehamns historia på grund av coronapandemin som har
påverkat hela världen. Trots pandemin har LC Ulricehamn visat sin styrka. Klubbens förmåga att vara
flexibel, innovativ och hitta nya lösningar är bevis på klubbens styrka och överlevnadsvilja.
Pandemin hade redan slagit till när jag tog över rollen som President från Lion Armands Folmanis. På
grund av risk för spridningen av viruset var det nästan omöjligt för klubben att träffas fysiskt,
någonting som traditionellt är viktigt för klubbens medlemmar. På grund av restriktioner började
styrelsen att ha möte på distans, detta var en ny erfarenhet för klubben. Styrelsen har träffats 12
gånger på distans från och med den 6 juni 2020 och vi har haft 6 klubbmöten, 4 digitala och 2 där vi
träffades fysiskt.
Under året har klubben lyckats att utföra alla aktiviteter som vi brukar göra och lite till. Strax innan
fiskalårets början ordnade vi tårtkalas med underhållning för pensionärerna på Ulricehamns
kommuns äldreboenden. Sedan kom Åsunden runt, fast på ett annorlunda sätt. Istället för att
arrangera aktiviteten under en dag kunde man nu anmäla sig för att cykla, springa eller gå under
perioden 30 augusti till 6 september. Resultatet gav en total intäkt av 63 797 kr för Lions Cancerfond
Väst.
Den 9 oktober 2020 hade klubben sitt första fysiska möte i Logernas Hus, detta var möjligt eftersom
viruset minskat i spridning. Mötet var ordnat enligt riktlinjer från myndigheterna. Vi visste inte då att
smittspridningen snart skulle öka igen och hindra oss att träffas en lång tid framöver. Mötet var
lyckat och Håkan Stomberg togs in som ny medlem. Lion Hans Johansson fick 100-årsjubiléets
utmärkelse i diamant för att ha rekryterat och behållit nya medlemmar och Lion Dan Johansson fick
av samma anledning motta 100-årsjubiléets utmärkelse i guld. Dessutom fick sex av klubbens
medlemmar 100 % närvaro-märket.
Klubbens jul- och nyårshälsningar, Lucia samt julpaketförsäljningen gick bättre än förväntat. Luciatruppen hade en konsert i Ulricehamns kyrka, dock utan publik. Konserten var direktsänd via
Ulricehamns Tidnings tv-webbservice. Alla julpaket sålde slut och Jul- och nyårshälsningarna i
Ulricehamns Tidning gick väldigt bra. Trots pandemin hade aktivitetskassan en behållning av 140 291
kr i januari 2021, vilket är mycket bra med hänsyn till omständigheterna rörande pandemin.
Den 15 januari 2021 hade vi vårt första digitala klubbmöte i klubbens 67- åriga historia.
I april samlades några Lions i parken vid gasstationen för en gemensam promenad utmed Åsunden
mot Bryggans område. Där grillade vi korv och hade en trevlig stund.
I maj samlades några medlemmar i Logernas Hus för att sortera och tvätta 600 insamlade glasögon
som skulle skänkas bort.
Senare i maj 2021 hade situationen med coronapandemin blivit bättre så det var möjligt för klubben
att träffas på ett fysiskt möte igen. Det gjorde vi på Årås kvarn, där jag hade äran att dela ut
chevronutmärkelser för mångårigt medlemskap i Lions till fyra medlemmar, Åke Wigren 40 års, Kjell
Bröske 35 års, Klas Holgerson 30 års, Ingvar Gustafsson 25 års medlemskap. Ungdomsledarstipendium
I mars utdelade Lion Dan Johansson och jag 2020 års ungdomsledarstipendium till Annie Olsen och
Gabriella Yngvesson för deras ledarskap och deras insats i Ulricehamns Konståkningsklubb och i maj
månad delade jag tillsammans med Lion Klas Holgersson ut 2021 års stipendium till syskonen Mashid
och Mashad Muosavi för deras ledarskap och att de startade Ulricehamns Basketbollklubb.
Novelltävling
Onsdagen den 9 juni var det återigen premiär för Lions i Ulricehamn. Jag, tillsammans med Lion
Thomas Hjalmarsson, var på Stenbocksskolan för att presentera 12 vinnare av novelltävlingen. Här
kunde jag i min roll som President berätta om Lions och om vad vi bidrar med både lokalt och i
världen i form av hjälpinsatser. Det är viktigt att sprida information om Lions till de riktigt unga och
lärarna som var med på prisutdelningen. Novelltävlingen var en succé och det är min förhoppning att
Lions Club Ulricehamn tillsammans med Stenbocksskolan och eventuellt andra skolor i kommunen
utvecklar Novelltävlingen. Tävlingen har skrivits om några gånger i UT med positiva reportage.
Jag är ödmjuk och tacksam för medlemmarnas förtroende att ha varit Lions President det senaste
året och jag har lärt mig mycket om Lions, till exempel att vi är en av 48 000 klubbar och att vi är 1,4
miljoner medlemmar i världen. Att vi är världens största hjälporganisation, att vi har bidragit till att
bygga 90 skolmoduler för syriska flyktingbarn i södra Turkiet och borrat brunnar så att människor i
östra Afrika har tillgång till vatten. Lokalt har vi bidragit med stora summor till Lions Cancerfond Väst.
Vi i Lions club Ulricehamn kan vara stolta över vår insats. Under året har Lions Club Ulricehamn gett
bidrag till en summa av 145 000 kr till människor som behöver hjälp både lokalt, nationellt och
internationellt.
Presidenten har representerat klubben på några Distriktsmöten, Riksmötet och European Lion
symposium.
Jag vill tacka ALLA Lions för ert stöd och hjälp under året och till alla som har ställt upp och hjälpt
Lions Club Ulricehamn, särskilt tack till alla som deltog i Lucia och till Ulricehamns Tidning för
samarbetet.
Lion Christer Kjellén blir vår nya President fiskalåret 2021-22. Jag önskar honom och styrelsen all
lycka.
Till slut går mina tankar till Lion Bengt Cardell och hans familj. Bengt var min Lion fadder och vän, han
somnade in den 8 juni 2021. Bengt Cardell var medlem i Lions i över 33 år.
Richard Hallifax, President i Lions Club Ulricehamn fiskalåret 2020-21
Ge aldrig upp!


Fiskalsåret präglades mycket av Coronapandemin. Gällande regelverk ställde stor flexibilitet då Lions olika  aktiviteter planerades och genomfördes. Tack Richard för dina insatser under detta speciella fiskalsår.


Lions President 2019-2020 Armands Folmanis summerarDetta är en liten kavalkad över det gångna fiskalsåret, där jag har lyft fram det som jag tycker kan vara kan vara värt att lägga på minnet.


Augusti 2019 Som traditionen bjuder, innebar fiskalsårets första klubbmöte en kräftskiva.
Månadens sista dag, lördagen den 31 augusti, fanns vi på stan och marknadsförde vår cykelaktivitet Åsunden Runt i samband med matarrangemanget Smaka på Ulricehamn. Samtidigt pågick i stan en sportvagnsträff samt den lokala Pridefestivalen med tillhörande parad genom stan. Alltsammans inramades av härligt sommarväder och fullt med folk på stan.
 
September 2019 Söndagen den 1 september genomfördes Åsunden Runt. Lördagens härliga sommarväder var bokstavligen bortblåst och ersatt av åska, blåst och regn på morgonen. Detta bidrog till att antalet deltagare blev något lägre än föregående år. Under dagen var vädret sedan hyfsat och cyklisterna var överlag mycket nöjda med arrangemanget.
Programmet vid månadens klubbmöte handlade om Ulricehamns bebyggelse, både vad gäller ett historiskt perspektiv och framtidsvisioner. För programmet svarade stadsarkitekt Lars Stokka och planarkitekt Gustav Johansson Axell. Vid mötet delades också 100 %-märken ut till medlemmar som hundraprocentig närvaro under förra fiskalsåret. Dessa var: Ingvar Gustafsson, Kenneth Isacsson, Dan Johansson och Robert Larsson.
I slutet av månaden hade Lions konstutställning på Galleri ArtEx. Denna gång var både målande konstnärer och fotografer välkomna att delta. Utställningen invigdes av Ulricehamns Tidnings chefredaktör Kajsa Kettil och Morgan Andersson underhöll med musik.
 
Oktober 2019 Den första lördagen i oktober var det höstmarknad, där Lions som vanligt deltog samtidigt som konstutställningen var öppen. Nettointäkten av aktiviteterna som enligt tidigare beslut gick till Barndiabetesfonden.  Vid månadens klubbmöte hade vi nöjet att inviga en ny medlem, då Bo Backlund förklarade sig villig att följa Lions etik och syften. Mötet gästades av diakon Inger Mellåker från Svenska kyrkan i Ulricehamn, som gav en fin inblick i diakonins angelägna arbete bland behövande människor.


November 2019 Vid klubbmötet gav lion Ingvar Gustafsson en fyllig reserapport från sin och hustrun Anitas deltagande i årets Convention i Milano, Italien. Ingvar hade turen att vinna resa och uppehälle i årets Conventionlotteri.
För övrigt pågick förberedelserna inför årets luciaaktiviteter för fullt i form av repetitioner, insamling och inslagning av julpaket, försäljning av jul- och nyårshälsningar m m. Årets lucia utsågs, som brukligt numera, genom lottning.
Under månaden initierades ett samarbete mellan klubbens medlems- och PR/IT-kommittéer i syfte att skapa en strategi för klubben då det gäller användning av sociala medier.
 
December 2019 Månadens klubbmöte innebar traditionellt julbord med Lions damer och besök av Lions lucia. 
Alla aktiviteter kopplade till luciaarrangemanget genomfördes på ett mycket bra sätt. En plump i protokollet var dock vädrets makter som vid luciakröningen inte visade sig från sin bästa sida utan bjöd på regn och rusk.
 
Januari 2020 Kalenderårets första klubbmöte föregicks av ett intressant besök på Ulricehamnsbygdens motormuseum i Timmele. Besöket leddes av lion Ingvar Gustafsson, en av muséets grundare, som till sin hjälp hade några av muséets entusiaster.
Vid ett distriktsrådsmöte i Borås under månaden, deltog fyra av klubbens medlemmar. 
Nämnas kan också att vår sekreterare Dan Johansson gjorde en inventering av de parkbänkar i stan som Lions har sponsrat. Dessa skall fräschas upp förses med nya Lionsskyltar.


Februari 2020 Månadens klubbmöte innefattade ett intressant föredrag av verksamhetschefen vid Tingsholmsgymnasiet, Thony Kankare, som beskrev den utmaning gymnasieskolan står inför på grund av det allt större försprånget i betyg som flickorna uppvisar jämfört med pojkarna. Till klubbmötet hade Göran Juntorp, medlem i Druiderna, inbjudits. Göran, som under många år har varit en flitig försäljare av Lions jul- och nyårshälsningar inom Druiderna, tackades för denna insats.
 
Mars 2020 Det kom allt tätare rapporter i nyhetsmedia om ett nytt, mycket smittsamt influensavirus som hade spritt sig från Kina och nu nått Europa och Sverige. Viruset gick under benämningen Corona och orsakade allvarlig sjukdom och många dödsfall. Av denna anledning inleddes månadens klubbmöte med att klubbens båda läkare, Björn Bonnevier och Hans Strid, inledde med att informera om viruset, dess följder och hur man skall skydda sig mot det. 
Vid mötet intogs en nygammal medlem i klubben, då Jonas Yngström, tidigare mångårig medlem, nu hade återvänt till Ulricehamn och vår Lionsklubb. Klubbmötets program bestod i att Andrea Svensson, fjolårsstudent på Tingsholmsgymnasiet, invigde åhörarna i de sociala medierna och hur dessa kan användas för en förening. Dagen efter klubbmötet var fyra av klubbens medlemmar anmälda till distriktets temadag i MölnlyckePå grund av coronasmittan beslöt samtliga fyra att avanmäla sitt deltagande. Temadagen blev sedan inställd.
 
April 2020 Styrelsen beslöt att ställa in månadens klubbmöte, en försiktighetsåtgärd som uppskattades av många medlemmar. Styrelsemötet genomfördes på distans med hjälp av Skype, vilket fungerade fint.
 
Maj 2020 Liksom aprilmötet, ställdes även maj månads klubbmöte in. Styrelsemötet hölls på distans.
I skrivande stund är situationen beträffande coronapandemin oförändrad och osäkerheten är stor då det gäller närmaste framtiden, både beträffande Lionsaktiviteter och livet i övrigt.
 
Med denna lilla kavalkad vill jag tacka alla Lionsvänner för ert engagemang i klubben under det gångna fiskalsåret, då vi också kan glädja oss åt en nettoökning av antalet medlemmar. Jag överlämnar klubban till min efterträdare, lion Richard Hallifax, och önskar honom lycka till!
 
LP Armands Folmanis


Tack Armands för dina insatser för under det gångna verksamhetsåret!


Lions President 2017-2018 Anders Gyllenbåga summerarTack Anders för dina insatser under året !


Ulricehamn  2018-05-28

Mitt Lion-år

Jag tillträdde som president för vår klubb den tredje fredagen i  augusti Vår årliga kräftskiva.

Då planerade vi en av årets största aktiviteter –Åsunden Runt- En aktivitet  där hela behållningen

går till Cancerfond Väst.

På september-mötet hade vi besök av tidigare Guvernörsråds-presidenten (GRO) Leif Niord.

Han berättade om projektet De Glömda Barnen. Skolor i tältlägren vid gränsen mellan Turkiet och

Syrien.Gripande. Vår klubb skänkte 10 000 kr till den aktiviteten.

4 okt var det zon-möte i Borås. ZO Paul Eriksson höll i det. Som vanligt handlade det mest om de

vikande medlemssiffrorna som berör de flesta  klubbarna. Dock kan vi i Ulricehamnglädja oss över

nytillskott av medlemmar  som matchar de avgångar som blir av naturliga skäl.

En stor bidragande orsak till våra medlemmars engagemang i våra aktiviteter är de små extra

möten som vi har vissa tisdagar i anslutning till aktiviteter. Vi kallar dem Formatmöten.

10-15 lionsbröder samlas och dryftar olika frågor med en liten dagordning.Lion Börje har kört igång

detta Alla mycket tillfreds med det.

Vår största aktivitet är ju Lucia med alla framträdanden.Lion Richard sköter den svåra uppgiften på

ett fint sätt. Aktiviteten gick i hamn i år trots att det såg lite mörkt ut i början. Inga kandidater..

Men det löste sig . vi fick in lite mindre pengar än tidigare år, men får vara nöjda med det.

Ny aktivitet på julmarknaden var paketförsäljning som blev en höjdare. Alla paket försvann på nolltid

Korvförsäljning dock inget att satsa på.

Styrelse arbetet har för mig varit mycket lätt, eftersom jag har haft den stora förmånen att kunna

omge mig med goda vänner som besitter kunskap, gott omdöme och arbetsvilja.

Vårmarknaden är också en årligt förekommande aktivitet  Men den finaste aktiviteten var nog

Kyrkokonserterna i Ulricehamns kyrka 14 april med Occapella-kören och Jörgen Sandblom.

Vi delade intäkterna  med diakonin. 15000 kr.

Vår kassör Lion Dan Johansson har sammanställt vår omsättning och hur mycket pengar vi delat ut

Internationellt.nationellt och lokalt. Det är mycket pengar och vi kan vara stolta över det.

Lokalfrågan har varit på tapeteten eftersom vi varit kontraktslösa.Efter omröstning beslutades att

Vi blir kvar i vår vackra men dyra ordenslokal.

Därmed slutar verksamhets året för min del som president.

Stort, stort tack till alla mina Lion-bröder som stöttat mig under året.

2018-05-28 Anders Gyllenbåga – Lion-president


Tack Anders för dina insatser rörande Lions Club under verksamhetsåret!


Lions President 2016-2017 Ingvar Gustavsson summerar Vi låter hemsidans representant (LW) ta pulsen på Lions President (LP)


LW: Du har ju all anledning att vara mycket nöjd med ditt år som president.

       Blev året precis så bra som du själv hoppats på?

LP:  Att saker o ting blir precis som man tänkt sig – det händer väl aldrig men jag är mycket nöjd med det som  hänt i Lions Ulricehamn under mitt presidentår


LW: Är det någon speciellt händelse som etsats sig fast i minnet?

LP:  Att få besök av Lucia hemma – Att få gå fram i en fullsatt kyrka och prata om vår verksamhet


LW: Säkerligen hade du en hel del visioner inför ditt presidentskap.

       Har dessa infriats?

LP:  Ja det tycker jag men å andra sidan kan man inte förändra så mycket på ett år. LC Ulricehamn             funkar bra tycker jag.


LW: Lions firar ju 100 år i år. Det visar ju på styrkan i konceptet.

       Har du några idéer om hur konceptet ska utvecklas för att fortsatt vara hållbart?

LP:  Detta är en mycket svår fråga som jag inte har något bra svar på…men jag tror att rätt balans  mellan TRÄFFAS, TRIVAS och TJÄNA – TILLSAMMANS…är MYCKET viktigt…


LW: Är det något du vill framföra till Lions näste president Anders Gyllenbåga

LP: Lycka till…det kommer att gå utmärkt…


LW: Är det något du vill framföra till oss övriga medlemmar?

LP: Ett STORT TACK för ett gott arbete under året och ha en varm och skön sommar

 

Vi tackar Lions President Ingvar Gustafsson för ett mycket gott arbete under året. Säkerligen kommer han fortsätta att berika klubben även då ordförandeklubban saknas i handen.
 Lions President 2018-2019 Kenneth Isacsson summerar
Presidentens tillbakablick på fiskalsåret 2018-2019

 

Ett lionsår går fort. Man hinner inte alltid reflektera över enstaka händelser innan något nytt pockar på uppmärksamhet. Detta är ett försök att blicka tillbaka på mitt presidentår och plocka fram det som kan vara värt att lägga på minnet. Vi tar det i tur och ordning:

 

Augusti 2018

Fiskalsårets första klubbmöte innefattade, som traditionen bjuder, en kräftskiva. Mötet var denna gång utlokaliserat till Fiskestugan nere vid Ätrans mynning. Vid mötet fattades bland annat beslut om att klubben från och med detta fiskalsår inför utmärkelsen "100 %", som delas ut till medlemmar med hundraprocentig närvaro.

 

Under månaden skrevs ett hyreskontrakt med Logernas hus, som innebär att hyran är oförändrad åtminstone de närmaste tre åren.

 

I slutet av månaden genomfördes arrangemanget Åsunden Runt, vilket fick god marknadsföring tack vare vårt deltagande i evenemanget Smaka på Ulricehamn dagen innan. Nettointäkten från Åsunden Runt uppgick till ca 83 000 kr, vilket blev värdefullt bidrag till Lions Cancerfond Väst.

 

September 2018

Klubben gjorde ett uppskattat studiebesök på företaget LK Pex, beläget på Hesters industriområde. Vid efterföljande klubbmöte var föregående års ungdomledarstipendiat Åke Karlsson med som gäst. Han berättade lite om sig själv och om Timmele Scoutkår, där han är en engagerad ledare.

 

Ulricehamns Tidnings chefredaktör Henrik Ericson slutade sin tjänst och representanter från Lions tackade honom för gott samarbete.

 

Vår motionsgeneral arrangerade en cykeltur till Dalum med korvgrillning och fika vid målet. Vädret var inte det allra bästa, men då Lions är ett härdat släkte så förekom inga sura miner.

 

Oktober 2018

Klubbmötet var denna gång åter utlokaliserad till Fiskestugan. Lion Karl-Erik Claesson, tillika styrelseordförande i Ulricehamn Ski Event AB, berättade om världscuptävlingarna i längdskidor i januari 2019 och förberedelserna inför dessa.

 

Luciageneralen Richard Hallifax kunde meddela att man hade fått 8 luciakandidater anmälda, vilket var mycket glädjande med tanke på föregående års svårigheter att få ihop en luciatrupp.

 

November 2018

Klubbmötets program denna månad handlade om friskvård. Cecilia Svensson, ägare till företaget Omtanke, berättade om livsstil, kost, hälsa m m.

 

Vi tvingades denna månad tråkigt nog motta meddelanden om att två klubbmedlemmar, Lars Öberg och Nils Tholén, hade avlidit. Deras minne hedrades med en tyst minut vid klubbmötet. Lionsrepresentanter var närvarande vid deras begravningar.

 

Det kändes att julen med dess Lionsaktiviteter närmade sig med stormsteg och förberedelserna inför dessa pågick för fullt. Bland annat var ett antal lions under några förmiddagar sysselsatta med inslagning av alla de julklappar som hade "tiggts" ihop under året och som skulle användas i den populära julklappsförsäljningen.

 

December 2019

Månadens klubbmöte innebar traditionellt julbord med Lions damer inbjudna.

 

Alla aktiviteter kopplade till luciaarrangemanget genomfördes på ett mycket bra sätt och vi kunde konstatera att antalet luciaframträdanden nu var tillbaka på samma nivå som 2016. Detta visades också av nettoresultatet på ca 155 000 kr, vilket var all time high. En nyhet vid luciakonserterna i Ulricehamns kyrka var ett bildspel sammanställt av vår webbansvarige, vilket på ett utmärkt sätt illustrerade Lions verksamhet.

 

Januari 2019

Vid kalenderårets första klubbmöte fick vi lära oss en del om Kinas bilindustri. Det var Mats Lindman, försäljningschef för AP&T Group i Asien, som med utgångspunkt från sina många besök i Kina gav en initierad bild av bilproduktionens utveckling i det stora landet.

 

Februari 2019

Juridik var temat vid februari månads klubbmöte, då rådmannen vid Borås Tingsrätt, Lars Arfvidson, berättade om rättsprocessen vid brottmål samt en del annat från juridikens värld. Vid mötet gästades vi också av förste vice DG Östen Byström med hustru. Östen delade också ut ett antal chevronutmärkelser till medlemmar med 10-45 års medlemskap i Lions.

 

Som en glad överraskning kunde LP vid klubbmötet meddela att vinsten i distriktets Conventionlotteri hade tillfallit LC Ulricehamn. Efter klubbmötet förrättades intern dragning för att utse vem av klubbens medlemmar som skulle få åka till årets Convention i Milano. Det blev lion Ingvar Gustafsson, som tillsammans med sin hustru får resa till Italien i sommar.

 

Mars 2019

Klubbmötet gästades av Ulricehamns Tidnings chefredaktör Lars Näslund, som berättade om det dagliga arbetet på en tidningsredaktion. Vid mötet hade vi också glädjen att inviga en ny klubbmedlem, då Timo Stävenborg under högtidliga former togs in i klubben. Värt att nämnas

är också att lion Tore Andersson fick motta en chevronutmärkelse för 65 års medlemskap.

 

 

Vår motionsgeneral anordnade en uppskattad boulekväll, där lions med damer fick prova på boulespel under sakkunnig ledning av boulespelare från UIF.

 

Aktivitetskommitténs ordförande tog ett nytt grepp då han bjöd in alla klubbmedlemmar till Källebacka för ett så kallat Formatmöte. Syfte var att diskutera klubbens olika aktiviteter för att se vad som eventuellt kan förbättras för att få in så mycket pengar som möjligt.

 

April 2019

För programmet vid klubbmötet svarade Fredrik Ståhl, VD för Hökerum Fastigheter, som presenterade två kommande byggprojekt, Linden och Väveriet. Mötet var historiskt på så sätt att två kvinnor såsom presumtiva medlemmar, var inbjudna som gäster. Det är bara att hoppas på att de blir lions och därmed bryter isen för kvinnliga medlemmar i vår klubb.

 

Lions ungdomsledarstipendium utdelades till tre ledare inom Svenska kyrkan i Ulricehamn. Eftersom stipendiekommittén hade svårt att dela på trion, så beslöt styrelsen att tillfälligt öka stipendiesumman till 7 500 kr för att beloppet per person inte skulle bli alltför skralt. Stipendiet överlämnades till tre mycket överraskade mottagare i samband med ett personalmöte i församlingsgården.

 

I slutet av månaden hölls ett historiskt distriktsmöte i Varberg, då distrikt 101 VG upphörde och 101 V tog över. Vid mötet valdes bland annat styrelseledamöter till Lions Cancerfond Väst, där vi från LC Ulricehamn hade nominerat lion Hans Strid. Efter diverse lobbyarbete och argumentering lyckades våra tre delegater att få Hans invald i styrelsen.

 

Maj 2019

Inbjudan till fiskalsårets sista klubbmöte hade den kryptiska rubriken "Mikroöl med makrosmak", syftande på studiebesöket hos Marbäcks Bryggeri, som föregick själva mötet.

 

Senare under månaden ordnade motionsgeneralen en cykeltur på banvallen mot Borås. Efter genomförd tur bjöds på grillad korv och fika.

 

 

Med denna lilla kavalkad vill jag tacka alla Lionsvänner för ert engagemang i klubben under det gångna fiskalsåret. Jag överlämnar klubban till min efterträdare, lion Armands Folmanis, och önskar honom lycka till.

 

LP Kenneth Isacsson


Vi inom Lions Ulricehamn tackar Kenneth för sina goda insatser under året

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn


Lions President 2019-2020 Armands Folmanis summerarDetta är en liten kavalkad över det gångna fiskalsåret, där jag har lyft fram det som jag tycker kan vara kan vara värt att lägga på minnet.


Augusti 2019 Som traditionen bjuder, innebar fiskalsårets första klubbmöte en kräftskiva.
Månadens sista dag, lördagen den 31 augusti, fanns vi på stan och marknadsförde vår cykelaktivitet Åsunden Runt i samband med matarrangemanget Smaka på Ulricehamn. Samtidigt pågick i stan en sportvagnsträff samt den lokala Pridefestivalen med tillhörande parad genom stan. Alltsammans inramades av härligt sommarväder och fullt med folk på stan.
 
September 2019 Söndagen den 1 september genomfördes Åsunden Runt. Lördagens härliga sommarväder var bokstavligen bortblåst och ersatt av åska, blåst och regn på morgonen. Detta bidrog till att antalet deltagare blev något lägre än föregående år. Under dagen var vädret sedan hyfsat och cyklisterna var överlag mycket nöjda med arrangemanget.
Programmet vid månadens klubbmöte handlade om Ulricehamns bebyggelse, både vad gäller ett historiskt perspektiv och framtidsvisioner. För programmet svarade stadsarkitekt Lars Stokka och planarkitekt Gustav Johansson Axell. Vid mötet delades också 100 %-märken ut till medlemmar som hundraprocentig närvaro under förra fiskalsåret. Dessa var: Ingvar Gustafsson, Kenneth Isacsson, Dan Johansson och Robert Larsson.
I slutet av månaden hade Lions konstutställning på Galleri ArtEx. Denna gång var både målande konstnärer och fotografer välkomna att delta. Utställningen invigdes av Ulricehamns Tidnings chefredaktör Kajsa Kettil och Morgan Andersson underhöll med musik.
 
Oktober 2019 Den första lördagen i oktober var det höstmarknad, där Lions som vanligt deltog samtidigt som konstutställningen var öppen. Nettointäkten av aktiviteterna som enligt tidigare beslut gick till Barndiabetesfonden.  Vid månadens klubbmöte hade vi nöjet att inviga en ny medlem, då Bo Backlund förklarade sig villig att följa Lions etik och syften. Mötet gästades av diakon Inger Mellåker från Svenska kyrkan i Ulricehamn, som gav en fin inblick i diakonins angelägna arbete bland behövande människor.


November 2019 Vid klubbmötet gav lion Ingvar Gustafsson en fyllig reserapport från sin och hustrun Anitas deltagande i årets Convention i Milano, Italien. Ingvar hade turen att vinna resa och uppehälle i årets Conventionlotteri.
För övrigt pågick förberedelserna inför årets luciaaktiviteter för fullt i form av repetitioner, insamling och inslagning av julpaket, försäljning av jul- och nyårshälsningar m m. Årets lucia utsågs, som brukligt numera, genom lottning.
Under månaden initierades ett samarbete mellan klubbens medlems- och PR/IT-kommittéer i syfte att skapa en strategi för klubben då det gäller användning av sociala medier.
 
December 2019 Månadens klubbmöte innebar traditionellt julbord med Lions damer och besök av Lions lucia. 
Alla aktiviteter kopplade till luciaarrangemanget genomfördes på ett mycket bra sätt. En plump i protokollet var dock vädrets makter som vid luciakröningen inte visade sig från sin bästa sida utan bjöd på regn och rusk.
 
Januari 2020 Kalenderårets första klubbmöte föregicks av ett intressant besök på Ulricehamnsbygdens motormuseum i Timmele. Besöket leddes av lion Ingvar Gustafsson, en av muséets grundare, som till sin hjälp hade några av muséets entusiaster.
Vid ett distriktsrådsmöte i Borås under månaden, deltog fyra av klubbens medlemmar. 
Nämnas kan också att vår sekreterare Dan Johansson gjorde en inventering av de parkbänkar i stan som Lions har sponsrat. Dessa skall fräschas upp förses med nya Lionsskyltar.


Februari 2020 Månadens klubbmöte innefattade ett intressant föredrag av verksamhetschefen vid Tingsholmsgymnasiet, Thony Kankare, som beskrev den utmaning gymnasieskolan står inför på grund av det allt större försprånget i betyg som flickorna uppvisar jämfört med pojkarna. Till klubbmötet hade Göran Juntorp, medlem i Druiderna, inbjudits. Göran, som under många år har varit en flitig försäljare av Lions jul- och nyårshälsningar inom Druiderna, tackades för denna insats.
 
Mars 2020 Det kom allt tätare rapporter i nyhetsmedia om ett nytt, mycket smittsamt influensavirus som hade spritt sig från Kina och nu nått Europa och Sverige. Viruset gick under benämningen Corona och orsakade allvarlig sjukdom och många dödsfall. Av denna anledning inleddes månadens klubbmöte med att klubbens båda läkare, Björn Bonnevier och Hans Strid, inledde med att informera om viruset, dess följder och hur man skall skydda sig mot det. 
Vid mötet intogs en nygammal medlem i klubben, då Jonas Yngström, tidigare mångårig medlem, nu hade återvänt till Ulricehamn och vår Lionsklubb. Klubbmötets program bestod i att Andrea Svensson, fjolårsstudent på Tingsholmsgymnasiet, invigde åhörarna i de sociala medierna och hur dessa kan användas för en förening. Dagen efter klubbmötet var fyra av klubbens medlemmar anmälda till distriktets temadag i MölnlyckePå grund av coronasmittan beslöt samtliga fyra att avanmäla sitt deltagande. Temadagen blev sedan inställd.
 
April 2020 Styrelsen beslöt att ställa in månadens klubbmöte, en försiktighetsåtgärd som uppskattades av många medlemmar. Styrelsemötet genomfördes på distans med hjälp av Skype, vilket fungerade fint.
 
Maj 2020 Liksom aprilmötet, ställdes även maj månads klubbmöte in. Styrelsemötet hölls på distans.
I skrivande stund är situationen beträffande coronapandemin oförändrad och osäkerheten är stor då det gäller närmaste framtiden, både beträffande Lionsaktiviteter och livet i övrigt.
 
Med denna lilla kavalkad vill jag tacka alla Lionsvänner för ert engagemang i klubben under det gångna fiskalsåret, då vi också kan glädja oss åt en nettoökning av antalet medlemmar. Jag överlämnar klubban till min efterträdare, lion Richard Hallifax, och önskar honom lycka till!
 
LP Armands Folmanis


Tack Armands för dina insatser för under det gångna verksamhetsåret!


Lions President 2017-2018 Anders Gyllenbåga summerarTack Anders för dina insatser under året !


Ulricehamn  2018-05-28

Mitt Lion-år

Jag tillträdde som president för vår klubb den tredje fredagen i  augusti Vår årliga kräftskiva.

Då planerade vi en av årets största aktiviteter –Åsunden Runt- En aktivitet  där hela behållningen

går till Cancerfond Väst.

På september-mötet hade vi besök av tidigare Guvernörsråds-presidenten (GRO) Leif Niord.

Han berättade om projektet De Glömda Barnen. Skolor i tältlägren vid gränsen mellan Turkiet och

Syrien.Gripande. Vår klubb skänkte 10 000 kr till den aktiviteten.

4 okt var det zon-möte i Borås. ZO Paul Eriksson höll i det. Som vanligt handlade det mest om de

vikande medlemssiffrorna som berör de flesta  klubbarna. Dock kan vi i Ulricehamnglädja oss över

nytillskott av medlemmar  som matchar de avgångar som blir av naturliga skäl.

En stor bidragande orsak till våra medlemmars engagemang i våra aktiviteter är de små extra

möten som vi har vissa tisdagar i anslutning till aktiviteter. Vi kallar dem Formatmöten.

10-15 lionsbröder samlas och dryftar olika frågor med en liten dagordning.Lion Börje har kört igång

detta Alla mycket tillfreds med det.

Vår största aktivitet är ju Lucia med alla framträdanden.Lion Richard sköter den svåra uppgiften på

ett fint sätt. Aktiviteten gick i hamn i år trots att det såg lite mörkt ut i början. Inga kandidater..

Men det löste sig . vi fick in lite mindre pengar än tidigare år, men får vara nöjda med det.

Ny aktivitet på julmarknaden var paketförsäljning som blev en höjdare. Alla paket försvann på nolltid

Korvförsäljning dock inget att satsa på.

Styrelse arbetet har för mig varit mycket lätt, eftersom jag har haft den stora förmånen att kunna

omge mig med goda vänner som besitter kunskap, gott omdöme och arbetsvilja.

Vårmarknaden är också en årligt förekommande aktivitet  Men den finaste aktiviteten var nog

Kyrkokonserterna i Ulricehamns kyrka 14 april med Occapella-kören och Jörgen Sandblom.

Vi delade intäkterna  med diakonin. 15000 kr.

Vår kassör Lion Dan Johansson har sammanställt vår omsättning och hur mycket pengar vi delat ut

Internationellt.nationellt och lokalt. Det är mycket pengar och vi kan vara stolta över det.

Lokalfrågan har varit på tapeteten eftersom vi varit kontraktslösa.Efter omröstning beslutades att

Vi blir kvar i vår vackra men dyra ordenslokal.

Därmed slutar verksamhets året för min del som president.

Stort, stort tack till alla mina Lion-bröder som stöttat mig under året.

2018-05-28 Anders Gyllenbåga – Lion-president


Tack Anders för dina insatser rörande Lions Club under verksamhetsåret!


Lions President 2016-2017 Ingvar Gustavsson summerar Vi låter hemsidans representant (LW) ta pulsen på Lions President (LP)


LW: Du har ju all anledning att vara mycket nöjd med ditt år som president.

       Blev året precis så bra som du själv hoppats på?

LP:  Att saker o ting blir precis som man tänkt sig – det händer väl aldrig men jag är mycket nöjd med det som  hänt i Lions Ulricehamn under mitt presidentår


LW: Är det någon speciellt händelse som etsats sig fast i minnet?

LP:  Att få besök av Lucia hemma – Att få gå fram i en fullsatt kyrka och prata om vår verksamhet


LW: Säkerligen hade du en hel del visioner inför ditt presidentskap.

       Har dessa infriats?

LP:  Ja det tycker jag men å andra sidan kan man inte förändra så mycket på ett år. LC Ulricehamn             funkar bra tycker jag.


LW: Lions firar ju 100 år i år. Det visar ju på styrkan i konceptet.

       Har du några idéer om hur konceptet ska utvecklas för att fortsatt vara hållbart?

LP:  Detta är en mycket svår fråga som jag inte har något bra svar på…men jag tror att rätt balans  mellan TRÄFFAS, TRIVAS och TJÄNA – TILLSAMMANS…är MYCKET viktigt…


LW: Är det något du vill framföra till Lions näste president Anders Gyllenbåga

LP: Lycka till…det kommer att gå utmärkt…


LW: Är det något du vill framföra till oss övriga medlemmar?

LP: Ett STORT TACK för ett gott arbete under året och ha en varm och skön sommar

 

Vi tackar Lions President Ingvar Gustafsson för ett mycket gott arbete under året. Säkerligen kommer han fortsätta att berika klubben även då ordförandeklubban saknas i handen.
 Lions President 2018-2019 Kenneth Isacsson summerar
Presidentens tillbakablick på fiskalsåret 2018-2019

 

Ett lionsår går fort. Man hinner inte alltid reflektera över enstaka händelser innan något nytt pockar på uppmärksamhet. Detta är ett försök att blicka tillbaka på mitt presidentår och plocka fram det som kan vara värt att lägga på minnet. Vi tar det i tur och ordning:

 

Augusti 2018

Fiskalsårets första klubbmöte innefattade, som traditionen bjuder, en kräftskiva. Mötet var denna gång utlokaliserat till Fiskestugan nere vid Ätrans mynning. Vid mötet fattades bland annat beslut om att klubben från och med detta fiskalsår inför utmärkelsen "100 %", som delas ut till medlemmar med hundraprocentig närvaro.

 

Under månaden skrevs ett hyreskontrakt med Logernas hus, som innebär att hyran är oförändrad åtminstone de närmaste tre åren.

 

I slutet av månaden genomfördes arrangemanget Åsunden Runt, vilket fick god marknadsföring tack vare vårt deltagande i evenemanget Smaka på Ulricehamn dagen innan. Nettointäkten från Åsunden Runt uppgick till ca 83 000 kr, vilket blev värdefullt bidrag till Lions Cancerfond Väst.

 

September 2018

Klubben gjorde ett uppskattat studiebesök på företaget LK Pex, beläget på Hesters industriområde. Vid efterföljande klubbmöte var föregående års ungdomledarstipendiat Åke Karlsson med som gäst. Han berättade lite om sig själv och om Timmele Scoutkår, där han är en engagerad ledare.

 

Ulricehamns Tidnings chefredaktör Henrik Ericson slutade sin tjänst och representanter från Lions tackade honom för gott samarbete.

 

Vår motionsgeneral arrangerade en cykeltur till Dalum med korvgrillning och fika vid målet. Vädret var inte det allra bästa, men då Lions är ett härdat släkte så förekom inga sura miner.

 

Oktober 2018

Klubbmötet var denna gång åter utlokaliserad till Fiskestugan. Lion Karl-Erik Claesson, tillika styrelseordförande i Ulricehamn Ski Event AB, berättade om världscuptävlingarna i längdskidor i januari 2019 och förberedelserna inför dessa.

 

Luciageneralen Richard Hallifax kunde meddela att man hade fått 8 luciakandidater anmälda, vilket var mycket glädjande med tanke på föregående års svårigheter att få ihop en luciatrupp.

 

November 2018

Klubbmötets program denna månad handlade om friskvård. Cecilia Svensson, ägare till företaget Omtanke, berättade om livsstil, kost, hälsa m m.

 

Vi tvingades denna månad tråkigt nog motta meddelanden om att två klubbmedlemmar, Lars Öberg och Nils Tholén, hade avlidit. Deras minne hedrades med en tyst minut vid klubbmötet. Lionsrepresentanter var närvarande vid deras begravningar.

 

Det kändes att julen med dess Lionsaktiviteter närmade sig med stormsteg och förberedelserna inför dessa pågick för fullt. Bland annat var ett antal lions under några förmiddagar sysselsatta med inslagning av alla de julklappar som hade "tiggts" ihop under året och som skulle användas i den populära julklappsförsäljningen.

 

December 2019

Månadens klubbmöte innebar traditionellt julbord med Lions damer inbjudna.

 

Alla aktiviteter kopplade till luciaarrangemanget genomfördes på ett mycket bra sätt och vi kunde konstatera att antalet luciaframträdanden nu var tillbaka på samma nivå som 2016. Detta visades också av nettoresultatet på ca 155 000 kr, vilket var all time high. En nyhet vid luciakonserterna i Ulricehamns kyrka var ett bildspel sammanställt av vår webbansvarige, vilket på ett utmärkt sätt illustrerade Lions verksamhet.

 

Januari 2019

Vid kalenderårets första klubbmöte fick vi lära oss en del om Kinas bilindustri. Det var Mats Lindman, försäljningschef för AP&T Group i Asien, som med utgångspunkt från sina många besök i Kina gav en initierad bild av bilproduktionens utveckling i det stora landet.

 

Februari 2019

Juridik var temat vid februari månads klubbmöte, då rådmannen vid Borås Tingsrätt, Lars Arfvidson, berättade om rättsprocessen vid brottmål samt en del annat från juridikens värld. Vid mötet gästades vi också av förste vice DG Östen Byström med hustru. Östen delade också ut ett antal chevronutmärkelser till medlemmar med 10-45 års medlemskap i Lions.

 

Som en glad överraskning kunde LP vid klubbmötet meddela att vinsten i distriktets Conventionlotteri hade tillfallit LC Ulricehamn. Efter klubbmötet förrättades intern dragning för att utse vem av klubbens medlemmar som skulle få åka till årets Convention i Milano. Det blev lion Ingvar Gustafsson, som tillsammans med sin hustru får resa till Italien i sommar.

 

Mars 2019

Klubbmötet gästades av Ulricehamns Tidnings chefredaktör Lars Näslund, som berättade om det dagliga arbetet på en tidningsredaktion. Vid mötet hade vi också glädjen att inviga en ny klubbmedlem, då Timo Stävenborg under högtidliga former togs in i klubben. Värt att nämnas

är också att lion Tore Andersson fick motta en chevronutmärkelse för 65 års medlemskap.

 

 

Vår motionsgeneral anordnade en uppskattad boulekväll, där lions med damer fick prova på boulespel under sakkunnig ledning av boulespelare från UIF.

 

Aktivitetskommitténs ordförande tog ett nytt grepp då han bjöd in alla klubbmedlemmar till Källebacka för ett så kallat Formatmöte. Syfte var att diskutera klubbens olika aktiviteter för att se vad som eventuellt kan förbättras för att få in så mycket pengar som möjligt.

 

April 2019

För programmet vid klubbmötet svarade Fredrik Ståhl, VD för Hökerum Fastigheter, som presenterade två kommande byggprojekt, Linden och Väveriet. Mötet var historiskt på så sätt att två kvinnor såsom presumtiva medlemmar, var inbjudna som gäster. Det är bara att hoppas på att de blir lions och därmed bryter isen för kvinnliga medlemmar i vår klubb.

 

Lions ungdomsledarstipendium utdelades till tre ledare inom Svenska kyrkan i Ulricehamn. Eftersom stipendiekommittén hade svårt att dela på trion, så beslöt styrelsen att tillfälligt öka stipendiesumman till 7 500 kr för att beloppet per person inte skulle bli alltför skralt. Stipendiet överlämnades till tre mycket överraskade mottagare i samband med ett personalmöte i församlingsgården.

 

I slutet av månaden hölls ett historiskt distriktsmöte i Varberg, då distrikt 101 VG upphörde och 101 V tog över. Vid mötet valdes bland annat styrelseledamöter till Lions Cancerfond Väst, där vi från LC Ulricehamn hade nominerat lion Hans Strid. Efter diverse lobbyarbete och argumentering lyckades våra tre delegater att få Hans invald i styrelsen.

 

Maj 2019

Inbjudan till fiskalsårets sista klubbmöte hade den kryptiska rubriken "Mikroöl med makrosmak", syftande på studiebesöket hos Marbäcks Bryggeri, som föregick själva mötet.

 

Senare under månaden ordnade motionsgeneralen en cykeltur på banvallen mot Borås. Efter genomförd tur bjöds på grillad korv och fika.

 

 

Med denna lilla kavalkad vill jag tacka alla Lionsvänner för ert engagemang i klubben under det gångna fiskalsåret. Jag överlämnar klubban till min efterträdare, lion Armands Folmanis, och önskar honom lycka till.

 

LP Kenneth Isacsson


Vi inom Lions Ulricehamn tackar Kenneth för sina goda insatser under året