År 2020-21

Denna sida visar de aktiviteter som Lions Ulricehamn medverkade i under fiskalsåret 2020-2021.


Den rådande Coronapandemin påverkade aktiviteter som Lions normalt deltager i. När vi dessutom använder oss av Facebook så hamnar mycket av vår information via den. Följ oss gärna där.  


2021-05-27 Utdelning av 2021 års ungdomsstipendie.


Då var det dags att dela ut 2021 års ungdomsstipendie.


Valet föll på två syskon som genom sina insatser på ungdomssidan utmärkt sig på ett positivt sätt!

Här nedan följer motiveringen till utdelningen av 2021 års ungdomsstipendie


Syskonen Mashid och Mashad Muosavi startade Ulricehamns Basketbollklubb.
För snart fyra år sedan kom Mashid till Sverige med sin son. Tre år senare kom
brodern Mashad till vårt land.
Pappan Farval var en stor basketprofil i Iran. Syskonen berättar att de nästan är
uppväxta i en idrottshall. När Mashid kom till Ulricehamn letade hon efter en
basketklubb. När brodern anslöt växte idén att starta en basketklubb i staden fram.
Denna kunde också förverkligas.


Till en början betalade de, med visst stöd från Svenska kyrkan, lokalhyran för
Bogesundsskolans gymnastiksal själva.
Mashad är tränare och Mashid är tolk på träningarna. I dessa deltar ett 20­tal
ungdomar.


Från vår sida tycker vi det är fantastiskt att man haft och har drivkraften till att starta
och driva en basketklubb i Ulricehamn. I dagsläget är det flest utlandsfödda
ungdomar i verksamheten, vilket understryker idrottsrörelsens stora betydelse i
arbetet att integrera nytillkomna i det svenska samhället.


Bilden visar Lions President Richard Hallifax som flankeras av ungdomsstipendiaterna.

Månadsmöt 2021-05-13 på Årås Kvarn


Fiskalsårets sista månadsmöte hölls på Årås Kvarn. Det kändes viktigt att avsluta detta verksamhetsår med ett fysiskt möte.
Eftersom Cornonapandemin fortfarande påverkar sammankomster vistades man utomhus av säkerhetsskäl.
Utöver den traditonsenliga mötesagendan så premierades 4 lionsmedlemmar för sina långvariga medlemskap i Lions Ulricehamn.

Åke Wigren - 40 år, Kjell Bröske - 35 år, Klas Holgersson - 30 år och Ingvar Gustafsson - 25 år
En kvartett trotjänare som är väl värda att hyllas.
Fiskalsårets sista möte betyder också avslutningen för årets presidentskap.
Richard Hallifax lämnade över klubben till nye presidenten Crister Kjellén som
därmed tar över ordförandeskapet 2021-07-01.

Bild 1 visar Lionsmedlemmar på Årås kvarns dansbana.
Bild 2 lyckönskar nuvarande LP Richrad Hallifax blivande dito Crister Kjellén.Månadsmöte 2021-04-09 i utlokaliserad formCoronapandemin fortsätter att avspegla sig på Lions månadsmöten.
Aprilmötet hölls därför digitalt med allt vad det innebär.
Det blir ju lite annorlunda när man inte sitter fysiskt tillsammans.
Först och främst ska ju den tekniska delen fungera. Sedan ska ju också dialogen
mötesdeltagare emellan fungera där handhavandet av mikrofon ska fungera när resp. person begär inlägg.
Ibland händer det att ljudet kan försvinna så att en del av kärnan i innehållet försvinner.
Detta är dock inget problem för Lions medlemmar. Gott kamratskap och stor förståelse för varandras
situation är ju ett av Lions riktmärken. Var och en kommer ju till mötet med olika förutsättningar .
Uppkomna oklara situationer löses direkt på plats i bästa Lionsanda.


När mötesagendan var avklarad så höll Lion Hans Strid en redogörelse om Cancer Fond Västs arbete.
Tack vare fondens bidrag till cancerforskning så görs stora framsteg för att minska dödligheten i denna sjukdom. En mycket uppskattad redogörelse av Hans.


När det gäller inlägg på hemsidan återstår endast ett månadsmöte i Maj. Det sista för verksamhetsåret 20/21.
Sedan en liten redogörlse från Lions President Richard Hallifax om hur han sett på sitt arbete under denna period.

Efter det kommer hemsidan att pausas tills nästa verksamhetsår.
I nuläget är det dock oklart hur den kommer att presenteras då.
Kanske i ny tappning och i ny regi. Det får framtiden utvisa.

2021-03-20 Utdelning av Lions ungdomsstipendium.


Här nedan följer motiveringen till utdelningen av 2020 års ungdomsstipendium


Annie Olsen
Annie är en ledare, tränare och förebild inom flera områden i Ulricehamns Konståkningsklubb. Hon har under flera år varit tränare och funktionär vid tävlingar på flera nivåer i och utanför Ulricehamn. Annie är ett utmärkt exempel på hur tidigare åkare kan stanna och stimulera nya, yngre åkare att utvecklas i vår klubb Hon är sedan två år en i UKK:s styrelse där hon på ett ansvarfu!lt sätt sköter alla de uppgifter som åligger henne. Annie har en värdegrund och lyhördhet som gör att hon på ett mycket fint sätt fungerar i aHa sammanhang inom klubben. Annie är en mycket uppskattad tränare som ser alla åkare och som med uppmuntrande ord sprider positiv energi. Hon är dessutom en person som ser ungdomarnas och idrottens oehov och alltid ser till attprioritera detta framför annat.


Gabriella Yngvesson
Gabriella är en tränare i klubben som alltid sätter barnens utveckling i fokus. Oavsett hur länge en åkare varit med i klubben eller på vilken nivå de befinner sig har Gabriella en ide om hur UKK kan hjälpa dem att utvecklas. Gabriella är en förebild för åkarna att se upp till och är även en av klubbens mest meriterade tränare. Hon har under alla år som ledare utvecklat sin egen, och inte minst andra tränares förmåga att stötta barnen på och utanför isen. Gabriella har även fungerat som mentor för vår Konståkningsskola under ett antal är. Under den tiden arrangerade hon mycket uppskattade Slingauppvisningar, där de minsta åkarna för första gången får visa upp sig i fina kläder och åka ett program till musik. Gabriella är en kvalitetsmedveten tränare som får klubben att hålla över tid. Hon är också en mycket uppskattad tränare av klubbens åkare.


Gabriella Yngvesson och Annie Olsen
Både Gabriella och Annie har för klubben varit en nödvändig stabilitet under alla år de varit aktiva som tränare och ledare. De har funnits med i perioder när det funnits stora utmaningar och när det varit byten av både styrelsemedlemmar och huvudtränare. De har under flera år varit tongivande i den Vårshow som är ett av UKK:s signum. Genom detta arbete har de skapat många fina minnen för både åkare och föräldrar.


Vi önskar Gabriella och Annie all lycka framledes i deras fortsatta ungdomsarbete.


Bilden nedan visar de båda ungdomsstipendiaterna flankerade av Lionsmedlemmarna Dan Johansson (kassör) och Richard Hallifax (president)

 

2021-03-12 Månadsmöte på distans


Ännu ett möte i digital form blev det via detta månadsmöte i Mars
Efter att kvällens traditionella mötesagenda var avklarad stod världscupen i skidor på programmet.
Lionsmedlemmarna Hans Strid och Karl-Erik Claesson berättade om detta stora arrangemang.
Båda är ju nyckelpersoner och besitter därmed en stor kunskap om tävlingen
Årets upplaga av världscupen blev ju annorlunda p.g.a. den rådande pandemin.
Därmed också en hel del nya faktorer att ta hänsyn till som påverkade upplägget.
Reglerna runt pandemin ställde höga krav på organisationsarbetet.
Oerhört imponerande att klara av världscupsarrangemanget på ett så proffsigt sätt.
Det blev både många och långa applåder efter denna fina presentation.


Coronapandemin påverkar ju mycket i vår vardag.
Det gör bl.a. att nästa månadsmöte är planerat att hållas i digital form i April

2021-02-12 Månadsmöte i digital form


Detta februarimöte blev den andra i historien att hållas digitalt. D.v.s. mötesdeltagare satt
uppkopplade i den miljö som man för stunden hade som bas. Tack vare denna digitala lösning
kan man nu deltaga oavsett var man befinner sig. Enda kravet är tillgång till en dator, padda eller mobil.


President Richard Hallifax kunde inte närvara varpå klubban fick svingas av vice dito Crister Kjellén.
Han fick därmed en liten försmak på ordförandeskapet inför nästa verksamhetsår då vice blir ordinarie.


Även om Lions aktiviteter inte syns ute på fältet just nu så är behovet att samla in medel lika stort som alltid.
Det gäller att hitta nya lösningar i den uppkomna situationen. De människor som är i behov av vår hjälp är
beroende på att så sker. Utan att nämna några siffor och detaljer så håller vi verksamheten på en fortsatt hög nivå trots Coronapandemin. Det gäller som alltid att göra det bästa av varje situation.


Under kvällens möte diskuterades en hel del spörsmål. En återkommande viktig punkt är Lions roll i sociala medier. Det gäller ju att visa att vi är en aktiv klubb på alla nivåer så att vi lyckas bra med vårt hjälparbete.
Allt i akt och mening för att hjälpa de som är i behov av vår hjälp.


I skrivande stund är det fortfarande oklart när vi kan återgå till fysiska möten och aktiviteter.

Nästa månadsmöte planeras därför att hållas digitalt i Mars.2021-01-15 Månadsmöte i digital form


För första gången någonsin hölls ett månadsmöte i digital regi hos Lions Ulricehamns.
Lions Dan Johansson hade ordnat detta på ett mycket förtjänsfullt sätt.
Såväl som ansvarig för den tekniska delen som i egenskap av mötets moderator
tillsammans med sekreterare Thomas Hjalmarsson
Drygt hälften av medlemsskaran hade kopplat upp sig för att deltaga via dator,
Ipad eller mobil. Mötets agenda avklarades på ett ett fantastiskt bra sätt!
Några premiärnerver visade sig inte alls. Oavsett om det gällde hanteringen av
uppkopplad utrustning eller inlägg i någon frågeställning.
President Richard Hallifax har nu alltså skrivit in sig i klubbens historiebok tillsammans
med övriga mötesdeltagare. Hur framtiden ser ut när det gäller denna mötesform
återstår att se. Kanske som ett komplement för de som inte kan deltaga
fysiskt när livet efter Coronapandemin återgår till det normala.

2020-12-12 Julklappsförsäljning


Årets julklappsförsäljning blev en dundersuccè!
Med tanke på Corona-pandemin så valde vi att dela upp försäljningen på 3 olika ställen.
Redan efter en halvtimma så var allt slutsålt! En väldigt bra artikel i UT om vår julklappsförsäljning
bidrog säkert till denna framgång!

Som alltid går summan oavkortat till vår hjälpverksamhet. Till gagn för de som behöver en hjälpande hand..

Bilden nedan visar det stora intresset vid julklappsförsäljningen

2020-10-9 Månadsmötet i Logernas hus

Detta oktobermöte blev välbesökt då c:a 2/3-delar av klubbens medlemmar närvarade.


Med anledning av Corona-pandemin så blev det en hel del förändringar om man jämför med tidigare möten.

Bl.a. så blev bordsdukningen anpassad därefter. Placeringen av bord i s.k. öar var helt i linje med respekten för Covid-19.  

Utöver den traditionella mötesagendan så skedde en medlemsintagning. Det var Håkan Stomberg som utökade medlemsantalet i Lions Ulricehamn. Vi hälsar Håkan välkommen in i den "lionska" gemenskapen.

Förhoppningsvis kommer detta inlägg att uppdateras med en bild på Håkan och en del annat.

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn