År 2020-21

Lions Club Ulricehamn


Denna sida visar aktiviteter som Lions Ulricehamn medverkar i under fiskalsåret 2020-2021.

Lucia-arrangemanget redovisas separat när det är dags att presentera en luciatrupp.

2019-08-16 Månadsmöte i Logernas Hus


Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn