Lucia 2023

Ulricehamnsbygdens Lucia 2023


Ulricehamnsbygdens Lucia startade 1967 i ett samarrangemang mellan  Lions Ulricehamn och Ulricehamns Tidning.

Mycket har förändras sedan starten. Det som då var en magnet för alla tjejer i ungdomsåren har förändrats med tiden. Magneten har tappat mycket av sin kraft.

Konkurrensen för att få ungdomars uppmärksamhet idag är väldigt hög.

Det gjorde att den fina Luciatraditionen höll på att brytas efter 56 år.

Tack vare ett passande upplägg kunde årets upplaga av Lucia krönas till glädje för alla oss som uppskattar ljusets drottning. Tack alla er som gjorde detta möjligt.

Nedan följer ett litet axplock från truppens framträdande i år.

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn