Kontakt

Lions Club Ulricehamn


Styrelse 2020 - 2021

Klubben leds av en styrelse med funktioner som bl. a president, sekreterare och kassör.

 I nuvarande styrelse ingår föjande personer:

 

         President: Richard Hallifax  076  273 01 67 richardhallifax@hotmail.com

         Sekreterare: Robert Larsson 070 624 90 21 robert.larsson@consultant.com

         Kassör: Dan Johansson 070 260 93 95  dabejo54@gmail.com

Ledamot: Armands Folmanis 070 673 05 94 armandsvvs@gmail.com

Ledamot:Thomas Hjalmarsson 070 282 59 46  thomas.hjalmarsson@hotmail.se

Ledamot: Clas Sigurdson 070 691 48 86  clas@sigurdson.name

Ledamot: Birger Johansson 070 495 75 65 nj.birger.johansson@gmail.com

Ledamot: Peter Claesson 070 257 25 84 peter.claesson@kallebacka.se

Ledamot: Crister Kjellén 076 019 11 24 c.kjellen@hotmail.com

Medlemskap

Medlemskap i Lions bygger på ett förfarande där intagning sker på rekommendation av någon eller flera nuvarande medlemmar.


Läs nedan om om Lions etik & syfte

Om du står för dessa värderingar   är du välkommen att söka medlemskap.


Medlemskommitténs ordförande: Clas Sigurdson 070 691 48 86  clas@sigurdson.name


Lions etik

•Fullgör ditt arbete med omsorg

•Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende

•Försök att alltid gör ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar

•Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

•Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

•Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig själv

•Gör vänskap till ett mål, inte ett medel

•Fullgör lojalt dina samhällsplikter

•Hjälp dem som behöver ditt stöd

•Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

•Bygg upp i stället för att riva ner


Lions syfte är att

•skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

•befrämja god samhällsanda

•genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

•förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse

•vara forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen

•uppmuntra duglighet och ansvarskänslaMöteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn