Kontakt

Styrelse 2023 - 2024

Klubben leds av en styrelse med funktioner som bl. a president, sekreterare och kassör.

 I nuvarande styrelse ingår föjande personer:

         President: Jonas Yngström 070 555 89 93 jonasyng@gmail.com

         Vice President: Thomas Hjalmarsson 070 282 59 46 thomas.hjalmarsson@hotmail.se

         1:e Director: Peter Claesson 070 257 25 84 peter.claesson@kallebacka.se

         Sekreterare: Bo Backlund 073 464 0112 bobacklund57@gmail.com

         Kassör: Dan Johansson 070 260 93 95  dabejo54@gmail.com

         Ledamot: Anders Gyllenbåga 070 728 32 77 gyllenbaga@gmail.com

Ledamot: Clas Sigurdson 070 691 48 86  clas@sigurdson.name

Ledamot: Lennart Aronsson 070 645 20 36 lennart.aronsson@telia.com

Ledamot: Kent Johansson 070 262 72 30  khjohansson@icloud.com

Ledamot: Göran Nyman  072 561 03 19 lg.nyman@gmail.com

Medlemskap

Medlemskap i Lions bygger på ett förfarande där intagning sker på rekommendation av någon eller flera nuvarande medlemmar.


Läs nedan om om Lions etik & syfte

Om du står för dessa värderingar   är du välkommen att söka medlemskap.


Medlemskommitténs ordförande: Clas Sigurdson 070 691 48 86  clas@sigurdson.name


Lions etik

•Fullgör ditt arbete med omsorg

•Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende

•Försök att alltid gör ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar

•Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

•Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

•Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig själv

•Gör vänskap till ett mål, inte ett medel

•Fullgör lojalt dina samhällsplikter

•Hjälp dem som behöver ditt stöd

•Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

•Bygg upp i stället för att riva ner


Lions syfte är att

•skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

•befrämja god samhällsanda

•genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

•förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse

•vara forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen

•uppmuntra duglighet och ansvarskänslaMöteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn