Hem

Välkommen till Lions club i Ulricehamn

Uppdaterad 2021-11-29


Basinformationen under fiskalsåret finner du här på hemsidan.

När det gäller löpande händelser så v.g. se även Lions facebook på länken nedan

Detta är Lions!

Lions Club Ulricehamn är en av 46 000 lionklubbar som i drygt 200 länder runt om i världen samlar

1 350 000 medlemmar.


Den lokala klubben bildades 1954 och har c:a 40 medlemmar. Liksom på det globala planet är målsättningen att på ideella grunder bidra till ett bättre samhälle.


I Sverige finns 470 klubbar som omfattar 12 000 medlemmar. I dessa skapas en trevlig samvaro fokuserad på samhällsinsatser på olika områden. Det handlar inte minst om att samla in pengar att användas för bistånd lokalt, på riksplanet och globalt.


Tack vare ett väldigt aktivt arbete i kombination med ett lyckat koncept samlas ett betydande belopp in per verksamhetsår. Tack alla ni som bidragit till detta!


Det krävs god sammanhållning och kamratskap i vår strävan efter en bättre värld. Under våra månadsmöten stärker vi denna kamratskap och sammanhållning. Då har vi  ALLTID roligt. Däremot har vi ALDRIG roligt på andras bekostnad. Nöjen och administration inom Lions bekostas ALLTID med egna medel.


Stöd går till exempelvis utsatta privatpersoner, föreningar och inte minst inte minst till

hjälpinsatser vid stora katastrofer, där Lions International ofta är först på plats. Alla insamlade medel går oavkortat till dess ändamål.


Lions Club står öppen för såväl manliga- som kvinnliga medlemmar. En bärande idé i samvaron är att frågor av politisk eller religiös karaktär inte behandlas inom klubben.


Här kan du läsa om våra insatser: Vi hjälper


För ytterligare information om Lions: www.lions.se


Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn