Hem

Välkommen till Lions club i Ulricehamn

Uppdaterad 2024-06-02


Kommande aktiviteter publiceras alltid under fliken "Kalender"


Helena Persson har tilldelats årets ungdomsstipendium!

Läs om detta under "Arkiv År 2023-24"!

         

Nu tar hemsidan semester!


Det betyder att den inte kommer att uppdateras under tiden1/6 - 11/8
Vi är tillbaka 12/8 med bl.a. information om Åsunden Runt.
Reservera gärna lördagen 31/8 för detta arrangemang.

Tack alla ni som hjälper oss att hjälpa.

Ha en skön sommar!

 ----------------------------------------------------------------------

    

---------------------------------------

Följ oss även på facebook.

V.g. se länken nedan.


Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn

Nedan följer två olika alternativ för att inhämta information om LionsPå ett ett enkelt och överskådligt sätt............................

...........eller kanske via skriven klartext!

Lions Club Ulricehamn är en av 46 000 lionklubbar som i drygt 200 länder runt om i världen samlar

1 350 000 medlemmar.


Den lokala klubben bildades 1954 och har c:a 40 medlemmar. Liksom på det globala planet är målsättningen att på ideella grunder bidra till ett bättre samhälle.


I Sverige finns 470 klubbar som omfattar 12 000 medlemmar. I dessa skapas en trevlig samvaro fokuserad på samhällsinsatser på olika områden. Det handlar inte minst om att samla in pengar att användas för bistånd lokalt, på riksplanet och globalt.


Tack vare ett väldigt aktivt arbete i kombination med ett lyckat koncept samlas ett betydande belopp in per verksamhetsår. Tack alla ni som bidragit till detta!


Det krävs god sammanhållning och kamratskap i vår strävan efter en bättre värld. Under våra månadsmöten stärker vi denna kamratskap och sammanhållning. Då har vi  ALLTID roligt. Däremot har vi ALDRIG roligt på andras bekostnad. Nöjen och administration inom Lions bekostas ALLTID med egna medel.


Stöd går till exempelvis utsatta privatpersoner, föreningar och inte minst inte minst till

hjälpinsatser vid stora katastrofer, där Lions International ofta är först på plats. Alla insamlade medel går oavkortat till dess ändamål.


Lions Club står öppen för såväl manliga- som kvinnliga medlemmar. En bärande idé i samvaron är att frågor av partipolitisk eller religiös karaktär inte behandlas inom klubben.


Här kan du läsa om våra insatser: Vi hjälper


För ytterligare information om Lions: www.lions.se