Kalendern

KOMMANDE AKTIVITETER UNDER 2021

December


  3:e  Fredag  Jul o Nyårshälning              ICA SUPERMARKET 16:00 - 18:00

  3:e  Fredag  Jul o Nyårshälning              ICA MAXI16:00 - 18:00


  4:e  Lördag  Jul o Nyårshälning              ICA SUPERMARKET 11:00 - 13:00

  4:e  Lördag  Jul o Nyårshälning              ICA MAXI 11:00 - 13:00


  9:e  Torsdag Jul o Nyårshälning              ICA SUPERMARKET 16:00 - 18:00

  9:e  Torsdag Jul o Nyårshälning              ICA MAXI16:00 - 18:00


10:e Fredag  Månadsmöte                         Logernas Hus 19:00 (se separat kallelse)


11:e  Lördag  Jul o Nyårshälning              ICA SUPERMARKET 11:00 - 13:00

11:e  Lördag  Jul o Nyårshälning              ICA MAXI 11:00 - 13:00

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn