Lucia 2022

Ulricehamnsbygdens Lucia 2022


Nedan visas ett sammandrag av Luciatruppens framträdande!

Ingen inspelning gjordes där sångerna finns med. Därför är de hämtade från andra sammanhang. Med anledning av det bör fokusen läggas på truppens framträdanden i de miljöer som visas i videon. Sångerna i videon ska ses som bakgrundsmusik för att få den fina stämning som råder kring Luciatruppen

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn