ÅR 2019-20

Denna sida visar aktiviteter som Lions Ulricehamn medverkar i under fiskalsåret 2019-2020.

Lucia-arrangemanget redovisas separat när det är dags att presentera en luciatrupp.

2020-03-13 Månadsmötet i Logernas hus


Kalenderårets 3:e månadsmöte hölls denna fredagskväll.


I samband med mötet så hölls en invigning av en ny(gammal) lionsmedlem. Det var Jonas Yngström som återvänt till hembygden och till Lions i Ulricehamn. Bilden nedan visar intagningsceremonin där Jonas upptas som medlem i Lions. Jonas har ju tidigare varit en välkänd lionsfigur i Ulricehamn men som genom jobbet lämnade bygden och klubben under en period. Nu har han återvänt såväl till bygden som till klubben.

Vi hälsar denne nygamle lionsmedlen välkommen in i klubben.


Under mötet så blev det även lite information rörande Corona-epedemin. De båda läkarna inom Lions Björn Bonnevier och Hans Stridh gav sin syn på Corona-epedemin, sett ur läkares perpektiv.


Temat för kväll var Lions roll i sociala medier. Eftersom mycket av kontakter människor emellan sker genom Facebook, Instagram m.m. gäller det att hitta sin roll och plats där. En spännande framtid väntar inom detta område för Lions Ulricehamn.

2020-02-14 Månadsmötet i Logernas hus

Detta februarimöte blev välbesökt då drygt 75% av klubbens medlemmar närvarade
tillsammans med 3 gäster.
Eftersom det var Alla Hjärtans Dag så dukade klubbmästare Crister Kjellén upp borden
i linje med denna dag.


Under mötets gång diskuterades olika situationer i dagsläget där Lions medlemmar har
möjlighet att bistå med en hjälpande hand.


När det gäller Lions framtida PR-strategi så finns det nu klara riktlinjer hur man
ska möta framtidens behov via sociala medier.
 
Bilden nedan visar kvällens gästtalare tillika Tingsholms verksamhetschef Thony Kankare.
Åhörare fick här en redogörelse hur det ser ut bland olika kategorier i skolan när
det gäller förmågan att tillgodogöra sig kunskap under skoltiden.

2020-01-10 Månadsmötet i Logernas hus


Kalenderårets första månadsmöte startade med ett besök på UlricehamnsBygdens MotorMuseum i Timmele.
En oerhört intressant historisk resa genom 1900-talets åkdon väntade Lions besökare under denna visning.
Även om tyngdpunkten ligger på motorfordon finns såväl hästdragna åkdon som en gammal husvagn i lokalen.
Ingvar Gustafsson som dessutom är styrelsemedlem i UlricehamnsBygdens MotorMuseum hälsade sina klubbmedlemmar i Lions välkomna.
Därefter var det dags för Rolf Engberg i egenskap av ordförande i motormuseumet att berätta lite om vad som väntade oss besökare. Nedan följer en liten kavalkad av ögongodis.....


Bild 1 är pärlan i samlingen. "Änglagårdsbilen". En Mathis från 1911. Unik i sitt slag. Mycket är redan skrivet om denna raritet.


Bild 2 för tankarna till oss motorcykelintressade på 60-talet. T.v. Husqvarna Guldpilen bredvid en Husqvarna Silverpilen. Bägge motorcyklarna ägs av Ola Gustavsson (mer känd som Ola Mek) och som renoverat dessa på ett oerhört proffesionellt sätt! När det gäller Guldpilen så tillverkades den endast under 1957-1959. Dess låga vikt i kombination med en motor på 10,5 hk och 200c gjorde att myndigheterna ansåg den för farlig och tillverkningen avslutades redan efter två år.
När det gäller Silverpilen så tillverkades den 1955 - 1965. Vikten densamma men 9,5 hk och 175cc gjorde att den levde vidare.
1970 kom dock en lagändring som gjorde att 16-åringar inte länge fick köra dessa. Nu var det bl.a. Honda 125cc som gällde för denna ungdomskategori.


Bild 3 visar några Lionsmedlemmar som säkert kände sig hemma bland jämnåriga bilmodeller

2019-12-13 Månadsmöte med Julbord

Kalenderårets sista månadsmöte inkluderade traditionellt ett julbord där även medlemmarnas 

respektive är inbjudna.

Klubbmästare Crister Kjellén hade som vanligt dukat upp till en gourmetupplevelse. Arbetet med arrangemanget kring dessa uppdukningar uppskattas väldigt mycket av övriga medlemmar.

Något som uppskattades var även ett uppträdande av årets Luciatrupp.

2019-12-07 Paketförsäljning på Stora Torget

Den traditionella paketförsäljningen på Stora Torget blev åter en succé  Inte undra på att det är glada miner bland försäljarna på bilden.

Trots allt regnande under söndagen såldes samtliga paket!! Stort tack till alla inblandade som lyckades med helgens paketförsäjning. Såväl köpare som säljare.

2019-11-30  Jul o Nyårshälsning på ICA

Under 2 veckoslut i November kunde besökande på ICA Supermarket och ICA Maxi skicka en jul o Nyårshälsning via UT. Pengarna från dessa hälsningar går till välgörande ändamål som alltid när Lions är i farten.

Bilden visar Lars Waldner och Kenneth Isacsson i traditionell Lions-klädsel. Dessutom Lions President Armands Folmanis och 2 små kanske framtida Lionsmedlemmar.

2019-11-20  Full fart i Tomteverksta'n

I samband med att luciaperioden startar upp så går Lions Ulricehamn in i sin mest intensiva period under året. Mängder av aktiviteter är kopplade till just Luciaarrangemanget. En av aktiviteterna är julklappsförsäljningen.

Tack vare välvilliga företag i bygden har man fått in en ansenlig mängd julklappar till denna mycket uppskattade försäljning.

Man samlas vid två tillfällen för att paketera gåvorna från företagen.

Inkomsterna från försäljningen av paketen går oavkortat till välgörande ändamål. 

Inte undra på att det är glada miner bland personerna på bilden när de vet till vilket gott ändamål deras jobb medverkat till.


2019-11-08  Månadsmöte i Logernas Hus

Efter att månadsmötet avslutats så var det dags för Lions Ingvar Gustafsson att visa ett bildspel över sitt besök på Lions internationella convention som hölls i Milano 5-9 Juli detta år. Det var nämligen Ingvar som tillsammans med hustrun Anita fick representera Lions från vår sida.

Under ca 45 minuter fick den närvarande församlingen genom en mycket välgjord presentation en inblick hur en sådan kongress fungerar. 

2019-10-11  Månadsmöte i Logernas Hus

Månadsmötets protokoll innehöll två punkter denna fredagskväll som kräver lite extra omnämnande..

Den ena punkten bestod i en intagning av en ny medlem. Den första bilden nedan visar intagningceremonin där Bo Backlund (2:a fr.v.) hälsas välkommen in i gemenskapen.

Den andra bilden visar kvällens föredragshållare Inger Mellåker som tackas av Lions President för en intressant föreläsning . Ingers föredrag innehöll en redogörelse för det arbete som diakoner gör för utsatta människor

2019-08-16 Månadsmöte i Logernas Hus

Fiskalsårets första månadsmöte startades traditionellt med kräftor som huvudmeny. Kvällen avlöpte som vanligt i fin stämning och med stora förhoppningar om ett verksamhetsår med många goda hjälpinsatser.


Bild 1: Förra årets president Kenneth Isacsson lämnar över klubban till nye presidenten Armands Folmanis
Bild 2: Dan Johansson och Ingvar Gustafsson premieras för sina insatser i klubben.

2019-09-13 Månadsmöte i Logernas Hus

Verksamhetsårets andra månadsmöte bjöd på förläsningar om Ulricehamns historia och framtida planer för orten. Gustav Johansson Axell (till höger på bild 1 nedan) stod för den historiska delen medan stadsarkitekten Lars Stokka från andra sidan filmduken berättade om framtidsplanerna för Ulricehamn.


På den andra bilden nedan visas de fyra medlemmarna som klarade av bedriften att medverka på samtliga möten förra verksamhetsåret. Väl värda att uppmuntras för detta. Fr.v. Dan Johansson, Kenneth Isacsson, Robert Larsson och Ingvar Gustafsson.


Tyvärr håller inte bilderna samma höga klass som dess innehåll. Vi jobbar på att förbättra kvalitén på foton som tas i inomhusmiljö.


2019-10-05 Konstutställningen i ArtEx lokal

Fr.o.m. lördagen 28/9 t.o.m. söndagen 6/10 visades en konstutsällning i Lions regi. Lokala konstnärer visade upp sin alster för de besökare som tog tillfället i akt att få lite ögongodis. Såväl målade som fotograferade naturbetraktelser stod på menyn. Det blev Morgan Andeerssons tavla som fick flest röster bland besökarna. Utifrån den tavlan gjordes sedan en lottning där Lasse Österlund från Torhult blev vinnare av en reproduktion av tavlan. Behållningen från utställningen går Barndiabetesfonden. Bilden nedan visar  Lions Bengt Cardell och Timo Stävenborg vägleda några besökare som kommit för att beskåda utställningen.

2019-09-12 Luciamöte med Ulricehamns Tidning

Denna torsdagseftermiddag finputsades riktlinjerna inför luciaperioden med UT:s Jonatan Josephsson.

Det gällde att kontrollera så annonsering m.m. stämde inför starten av ansökningsperioden.

Bilden nedan visar Claes Panzerhielm (vice Luciageneral), Jonatan Josephsson (UT) samt Bengt Cardell (Luciageneral). Av minerna att döma verkar läget vara helt under kontroll.

Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn