Medlemmar

Lions Club Ulricehamn


 Kenneth Isacsson summerar sitt år som Lions President

Presidentens tillbakablick på fiskalsåret 2018-2019

 

Ett lionsår går fort. Man hinner inte alltid reflektera över enstaka händelser innan något nytt pockar på uppmärksamhet. Detta är ett försök att blicka tillbaka på mitt presidentår och plocka fram det som kan vara värt att lägga på minnet. Vi tar det i tur och ordning:

 

Augusti 2018

Fiskalsårets första klubbmöte innefattade, som traditionen bjuder, en kräftskiva. Mötet var denna gång utlokaliserat till Fiskestugan nere vid Ätrans mynning. Vid mötet fattades bland annat beslut om att klubben från och med detta fiskalsår inför utmärkelsen "100 %", som delas ut till medlemmar med hundraprocentig närvaro.

 

Under månaden skrevs ett hyreskontrakt med Logernas hus, som innebär att hyran är oförändrad åtminstone de närmaste tre åren.

 

I slutet av månaden genomfördes arrangemanget Åsunden Runt, vilket fick god marknadsföring tack vare vårt deltagande i evenemanget Smaka på Ulricehamn dagen innan. Nettointäkten från Åsunden Runt uppgick till ca 83 000 kr, vilket blev värdefullt bidrag till Lions Cancerfond Väst.

 

September 2018

Klubben gjorde ett uppskattat studiebesök på företaget LK Pex, beläget på Hesters industriområde. Vid efterföljande klubbmöte var föregående års ungdomledarstipendiat Åke Karlsson med som gäst. Han berättade lite om sig själv och om Timmele Scoutkår, där han är en engagerad ledare.

 

Ulricehamns Tidnings chefredaktör Henrik Ericson slutade sin tjänst och representanter från Lions tackade honom för gott samarbete.

 

Vår motionsgeneral arrangerade en cykeltur till Dalum med korvgrillning och fika vid målet. Vädret var inte det allra bästa, men då Lions är ett härdat släkte så förekom inga sura miner.

 

Oktober 2018

Klubbmötet var denna gång åter utlokaliserad till Fiskestugan. Lion Karl-Erik Claesson, tillika styrelseordförande i Ulricehamn Ski Event AB, berättade om världscuptävlingarna i längdskidor i januari 2019 och förberedelserna inför dessa.

 

Luciageneralen Richard Hallifax kunde meddela att man hade fått 8 luciakandidater anmälda, vilket var mycket glädjande med tanke på föregående års svårigheter att få ihop en luciatrupp.

 

November 2018

Klubbmötets program denna månad handlade om friskvård. Cecilia Svensson, ägare till företaget Omtanke, berättade om livsstil, kost, hälsa m m.

 

Vi tvingades denna månad tråkigt nog motta meddelanden om att två klubbmedlemmar, Lars Öberg och Nils Tholén, hade avlidit. Deras minne hedrades med en tyst minut vid klubbmötet. Lionsrepresentanter var närvarande vid deras begravningar.

 

Det kändes att julen med dess Lionsaktiviteter närmade sig med stormsteg och förberedelserna inför dessa pågick för fullt. Bland annat var ett antal lions under några förmiddagar sysselsatta med inslagning av alla de julklappar som hade "tiggts" ihop under året och som skulle användas i den populära julklappsförsäljningen.

 

December 2019

Månadens klubbmöte innebar traditionellt julbord med Lions damer inbjudna.

 

Alla aktiviteter kopplade till luciaarrangemanget genomfördes på ett mycket bra sätt och vi kunde konstatera att antalet luciaframträdanden nu var tillbaka på samma nivå som 2016. Detta visades också av nettoresultatet på ca 155 000 kr, vilket var all time high. En nyhet vid luciakonserterna i Ulricehamns kyrka var ett bildspel sammanställt av vår webbansvarige, vilket på ett utmärkt sätt illustrerade Lions verksamhet.

 

Januari 2019

Vid kalenderårets första klubbmöte fick vi lära oss en del om Kinas bilindustri. Det var Mats Lindman, försäljningschef för AP&T Group i Asien, som med utgångspunkt från sina många besök i Kina gav en initierad bild av bilproduktionens utveckling i det stora landet.

 

Februari 2019

Juridik var temat vid februari månads klubbmöte, då rådmannen vid Borås Tingsrätt, Lars Arfvidson, berättade om rättsprocessen vid brottmål samt en del annat från juridikens värld. Vid mötet gästades vi också av förste vice DG Östen Byström med hustru. Östen delade också ut ett antal chevronutmärkelser till medlemmar med 10-45 års medlemskap i Lions.

 

Som en glad överraskning kunde LP vid klubbmötet meddela att vinsten i distriktets Conventionlotteri hade tillfallit LC Ulricehamn. Efter klubbmötet förrättades intern dragning för att utse vem av klubbens medlemmar som skulle få åka till årets Convention i Milano. Det blev lion Ingvar Gustafsson, som tillsammans med sin hustru får resa till Italien i sommar.

 

Mars 2019

Klubbmötet gästades av Ulricehamns Tidnings chefredaktör Lars Näslund, som berättade om det dagliga arbetet på en tidningsredaktion. Vid mötet hade vi också glädjen att inviga en ny klubbmedlem, då Timo Stävenborg under högtidliga former togs in i klubben. Värt att nämnas

är också att lion Tore Andersson fick motta en chevronutmärkelse för 65 års medlemskap.

 

 

Vår motionsgeneral anordnade en uppskattad boulekväll, där lions med damer fick prova på boulespel under sakkunnig ledning av boulespelare från UIF.

 

Aktivitetskommitténs ordförande tog ett nytt grepp då han bjöd in alla klubbmedlemmar till Källebacka för ett så kallat Formatmöte. Syfte var att diskutera klubbens olika aktiviteter för att se vad som eventuellt kan förbättras för att få in så mycket pengar som möjligt.

 

April 2019

För programmet vid klubbmötet svarade Fredrik Ståhl, VD för Hökerum Fastigheter, som presenterade två kommande byggprojekt, Linden och Väveriet. Mötet var historiskt på så sätt att två kvinnor såsom presumtiva medlemmar, var inbjudna som gäster. Det är bara att hoppas på att de blir lions och därmed bryter isen för kvinnliga medlemmar i vår klubb.

 

Lions ungdomsledarstipendium utdelades till tre ledare inom Svenska kyrkan i Ulricehamn. Eftersom stipendiekommittén hade svårt att dela på trion, så beslöt styrelsen att tillfälligt öka stipendiesumman till 7 500 kr för att beloppet per person inte skulle bli alltför skralt. Stipendiet överlämnades till tre mycket överraskade mottagare i samband med ett personalmöte i församlingsgården.

 

I slutet av månaden hölls ett historiskt distriktsmöte i Varberg, då distrikt 101 VG upphörde och 101 V tog över. Vid mötet valdes bland annat styrelseledamöter till Lions Cancerfond Väst, där vi från LC Ulricehamn hade nominerat lion Hans Strid. Efter diverse lobbyarbete och argumentering lyckades våra tre delegater att få Hans invald i styrelsen.

 

Maj 2019

Inbjudan till fiskalsårets sista klubbmöte hade den kryptiska rubriken "Mikroöl med makrosmak", syftande på studiebesöket hos Marbäcks Bryggeri, som föregick själva mötet.

 

Senare under månaden ordnade motionsgeneralen en cykeltur på banvallen mot Borås. Efter genomförd tur bjöds på grillad korv och fika.

 

 

Med denna lilla kavalkad vill jag tacka alla Lionsvänner för ert engagemang i klubben under det gångna fiskalsåret. Jag överlämnar klubban till min efterträdare, lion Armands Folmanis, och önskar honom lycka till.

 

LP Kenneth Isacsson


Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn