Kontakt

Lions Club Ulricehamn


Styrelse 2018 - 2019

Klubben leds av en styrelse med funktioner som bl. a president, sekreterare och kassör.

 I nuvarande styrelse ingår föjande personer:

 

President: Kenneth Isacsson 070 315 36 99 kenneth.isacsson@gmail.com

Sekr.: Thomas Hjalmarsson 070 282 59 46  thomas.hjalmarsson@hotmail.se

Kassör: Dan Johansson 073 960 53 78 0321.16062@telia.com

Ledamot: Armands Folmanis 070 673 05 94 armandsvvs@gmail.com

Ledamot: Anders Gyllenbåga 070 728 32 77 gyllenbaga@gmail.com

Ledamot: Peter Claesson 070 257 25 84 peter.claesson@kallebacka.se

Ledamot:  Hans Johansson 070 830 52 52 hans-lisbeth@telia.com

Ledamot: George Pettersson 070 351 90 10 georgepettersson@telia.com

Medlemskap

Medlemskap i Lions bygger på ett förfarande där intagning sker på rekommendation av någon eller flera nuvarande medlemmar.


Läs nedan om om Lions etik & syfte

Om du står för dessa värderingar   är du välkommen att söka medlemskap.


Ordförande: Hans Johansson 070 830 52 52 hans-lisbeth@telia.com


Lions etik

•Fullgör ditt arbete med omsorg

•Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende

•Försök att alltid gör ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar

•Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

•Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

•Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig själv

•Gör vänskap till ett mål, inte ett medel

•Fullgör lojalt dina samhällsplikter

•Hjälp dem som behöver ditt stöd

•Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

•Bygg upp i stället för att riva ner


Lions syfte är att

•skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

•befrämja god samhällsanda

•genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

•förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse

•vara forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen

•uppmuntra duglighet och ansvarskänslaFör ytterligare informationKontakta   Göran Tjäder tel. 0708 35 71 08 eller via mail gorantjader@telia.com


Möteslokal

Logernas Hus

Nygatan

Ulricehamn